سفارش تبلیغ
صبا ویژن

93/3/29
10:24 صبح

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز93

بدست many در دسته استخدام, دانشگاه علوم, پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی, تبریز, آگهی

آگهی استخدامی دانشگاه برای جذب نیروی قراردادی کارمشخص در مشاغل پرستاری (پرستاری-اتاق عمل- بیهوشی-بهیار)در روزنامه های مهدآزادی و طرح نو بتاریخ 26 خرداد 93 منتشر گردیده است. متقاضیان محترم به روزنامه های مذکور مراجعه فرمایند. اطلاعیه های تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.